PORADY DLA RODZICÓW JAK ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZNE KORZYSTANIE

Z KOMPUTERA I INTERNETU

 

1.Przyjrzyj się, w jaki sposób Twoje dziecko korzysta z sieci;

2.Zapoznaj się z treścią gier, w jakie Twoje dziecko gra;

3.Zainstaluj w komputerze dziecka programy kontroli rodzicielskiej;

4.Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie, możesz w tym celu wykorzystać strony: www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl , www.kidprotect.pl;

5.Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji czytanych w sieci;

6.Zapoznaj dziecko z zasadami dobrego zachowania w internecie;

7.Ustal ramy czasowe przebywania dziecka przy komputerze, nie przedłużaj wyznaczonego czasu;

8.Bądź konsekwentny i stosuj zasadę, najpierw obowiązki, potem komputer;

9.Pokaż dziecku inne formy spędzania wolnego czasu - zachęć do osobistego kontaktu z rówieśnikami, a nie za pomocą komputera.

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.