ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA BOGUCHWAŁY z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała:

ZARZĄDZENIE NR 14/2021

 

 

 INFORMACJA

 

Uzupełnione dokumenty należy przekazać osobie dyżurującej przy drzwiach, która dostarczy dokumenty do sekretariatu.

Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli we wniosku dana osoba zaznaczyła któreś z kryteriów ustawowych jak:

  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie dziecka piecza zastęczą

jest zobowiązana do przedłożenia dokumentów osobiście, wtedy z zachowaniem środków ostrożności w reżimie sanitarnym wchodzi do sekretariatu szkoły.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godz. 7.00 - 15.00

 

 

PRZEDSZKOLE:

Uchwała nr XXXVI.444.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkoli Publicznych w Gminie Boguchwała

Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w PP w Kielanówce

Wniosek o przyjęcie dziecka do PP w Kielanówce

 

 

KLASA PIERWSZA:

Uchwała nr XXXVI.443.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I

Informacja o naborze do klasy I - 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

 

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzacym jest Gmina Boguchwała, mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.