Projekt pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

O projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla uczniów

Załącznik 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dziecka)

Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik 3 - DEKLARACJA (dziecka)

Załącznik 4 - Zakres danych (dzieci)

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.